ESTHÉTIQUE N□IRE
EDUKACIJE

Esthétique N□ire Edukacije pruža visokospecijalizirane edukacije doktorima medicine i doktorima dentalne medicine iz područja minimalno invazivnih i nekirurških zahvata primjene hijaluronskih punila, primjene neurotoksina u estetskoj medicini i ostalih nekirurških injekcijskih i antiaging zahvata estetske medicine.

Program „Esthetique Noire Edukacije“ pružao bi individualiziranu tzv custom made edukaciju, u kojem je naglasak na "one on one" praktičnim individualnim radionicama / tečajevima edukatora i doktora, koji žele usavršiti svoje praktično znanje iz područja estetske medicine.

Polaznici Programa „Esthetique Noire Ekademije“ nakon završene edukacije, ovisno o svojim afinitetima i aspiracijama, stjecali bi praktična znanja iz sljedećih područja:

Što razlikuje Esthétique N□ire Edukacije od ostalih?

Ono što razlikuje Esthétique N□ire Edukacije od ostalih, je da se ne pružaju usluge organiziranja grupnih edukacija, a sve u svrhu kako bi se zadržala visoka kvaliteta u primjeni stečenih praktičnih znanja te kako bi polaznici Esthétique N□ire Edukacije odmah po završetku iste bili osposobljeni za samostalni praktični rad u svojim privatnim ordinacijama.

Dakle Esthétique N□ire Edukacije stavlja naglasak gotovo isključivo na praktični rad polaznik, dok se teorijski dio obrađuje, samo u mjeri kojoj je to potrebno za pojašnjenje procedura estetskih zahvata koji se primjenjuju. Za više informacija obratite nam se putem maila: